Skoing
Lians Haflinger stutteri Anders skor Wildkogel. Skoing
Anders reiser rundt og skor hester hovedsakelig i Østfold, men også noe i Akershus. I 2002 begynet Anders å intressere seg for skoing. Han gikk noen helgekurs, før han begynte på Norsk Hovslagersenter i 2004. Nå har han gått alle kursene.
Anders holder nå på med den obligatoriske praksisdelen for å kunne gå opp til fagbrevet.
Han har også satt seg litt inn i barfot hovstell.

Lurer du på noe om skoing eller hestebein kan du ringe eller sende han en e-mail.

Anders mobil: 97747652
e-mail: anders@lians.noIndex: www.lians.no. Copyright © Lians Haflinger stutteri. All rights reserved. Webdesign: AngelWorks