Avl
Lians Haflinger stutteri Cara og Cayana. Avl
Vi har en kåret hingst og for tiden tre hopper. Hos oss blir det stort sett født et eller to føll i året. Vi satser på kvalitet framfor kvantitet. I tillegg til vår egen hingst velger vi ut forskjellige hingster fra Danmark (Tyrolerhaflingere.) Et mål for oss er å få variasjon i avlen og få inn nytt blod til Norge.

Våre haflingere er 100% renavlede og vi bruker kun kårede hingster. Alle hester vi bruker i avl er minimum 140 cm. i mankehøyde. Dette for å få en mer høyreist hest.

Alle våre føll blir imprint trent når de er nyfødt og videre jevnlig håndtert etter NH prinsipper. Allerede før de er 1 mnd. gammel blir de lært det grunnleggende, som å bli leid, løfte ben, kjøre henger og bli bindt opp. All grunntrening og håndtering av våre hester, fra føll til gamle, skjer etter NH prinsipper. Vi har bare positiv erfaring med dette!

Hester til salgs
Vi kan være behjelpelige med å finne aktuelle hester dersom vi ikke har noe tilsalgs eller om vi ikke har den rette hesten. Vi har en del kontakter både her i Norge og i andre land. Så bare ta kontakt så skal vi se om vi kan hjelpe.

Kontaktinformasjon finner du her.


Cara og Cayana
Cara med Lians Cayana
Cara og Cayana
Cara med føllet Lians Cayana
Cara og Cayana
Cara med føllet Lians Cayana
Lians Argus
Lians Argus
Lians Wizard
Lians Wizard
Index: www.lians.no. Copyright © Lians Haflinger stutteri. All rights reserved. Webdesign: AngelWorks